Atlantic Cinema w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:14:02
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
33, Chmielna, 00-021, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 827 08 94
Strona internetowej: www.kinoatlantic.pl
Latitude: 52.2316019, Longitude: 21.0125279
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Jakub Blank

  Jakub Blank

  ::

  great theater, good movie selection, good seats

 • Brandon Lewis

  Brandon Lewis

  ::

  Nice theater. A little small, so it doesn't have as many options, but it's cheaper than some of the bigger chains.

 • Marry Kowalska

  Marry Kowalska

  ::

  Maybe not the best cinema but it is really nice :) Food is quite cheap and tickets too 😀

 • Krzysiek Pielesiek

  Krzysiek Pielesiek

  ::

  One of my fav cinema theatres in Warsaw.It migh not be as "classy and modern" as the bigger multiplexes,but has this laidback vibe to it, and is a bit more intimate than the bigger cinemas, which lack soul. You can get your usual selection of popcorn,nachos,candy and soft drinks for your movie. Prices are a bit lower than in the bigger cinemas (also movie tickets are cheaper).The cinema shares its space with a costa coffee. If you're a tourist - 95% of films in Polish cinema's are only subtitled so you will have no problem in viewing as long as you understand the language the movie is in.

 • Lydia Vallee

  Lydia Vallee

  ::

  Theatre & Bathroom are clean. Service is great. Reserve seats online. Rewards program available.

Najbliższy kino:

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Fotoplastikum Warszawski

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy