Kinoteka w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:43:01
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
1, plac Defilad, 00-901, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 551 70 70
Strona internetowej: www.kinoteka.pl
Latitude: 52.2312461, Longitude: 21.006487
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Marcin Kałuszyński

  Marcin Kałuszyński

  ::

  I was there on PlayStation presentation of new game Detroit become human. That is great game 😏

 • Richard Ulkowski

  Richard Ulkowski

  ::

  Current release multiplex cinema with a situated in a fantastic Soviet built building. Certainly worth a visit.

 • Anton Kriel

  Anton Kriel

  ::

  Amazing building from the outside. We watched a 3D movie in cinema 3, the screen is not that big and seats does not have cup holders but otherwise it is a good cinema.

 • TheLailaele

  TheLailaele

  ::

  In the centre of Warsaw. Rooms are average size but they are in a grand building. Very classy. They have good selection of snacks. There are 4 windows for ticket sale so queues are small. Movies available also in 3D and in English. They also do discounts for students and elderly.

 • Rafał Masłyk

  Rafał Masłyk

  ::

  Definitely it is my favourite cinema. Classic old style. No more mall cinema. If you prefer old building scenery and ordinary movies with no 3d and subtitles instead of dubbing it is a place for you. Close to Subway with no big prices. And one last thing - it is locsted inside the Culture Palace. For some citizens there is no other place so close the center of Warsaw.

Najbliższy kino:

Multikino

Multikino

Złote Tarasy, Złota 59, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Fotoplastikum Warszawski

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Denon Salon Firmowy - Audio Video - High End
Atlantic Cinema

Atlantic Cinema

Chmielna 33, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy