Amondo Kino w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:17:14
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
20, Żurawia, 00-515, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: amondofilms.com
Latitude: 52.2286771, Longitude: 21.0157638
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Agnieszka Filipkowska

  Agnieszka Filipkowska

  ::

  Supernl miejsce!

 • forever nigic

  forever nigic

  ::

  Amondo shows blu ray films from a projector too close to the screen which causes subtitles and title sequences to be out of focus. Screen too large for the small room. Fifteen zloty ticket price for out of focus films is a bit shabby. Projector needs to be readjusted so the picture size is slighly smaller but titles are focused. We saw Sally Potter's The Party which has nice black and white cinematography but even when we put on reading glasses the subitles were still out of focus! From film lovers who love sharp images Warsaw & London Forever!

 • Maciej Bugiel

  Maciej Bugiel

  ::

  Jakość obrazu jak w pirackim streamie przy kiepskim łączu. Nawet napisy były rozmazane, a przy bardziej skomplikowanych kadrach kompresja wypalała oczy. Tragedia.

 • Stefan Król

  Stefan Król

  ::

  Great venue for private screenings. Cool atmosphere, laid back staff, record machine and a bar - perfect condition to show off your debut!

 • Iván Hernández Alonso

  Iván Hernández Alonso

  ::

  Cool little place to watch originals

Najbliższy kino:

Atlantic Cinema

Atlantic Cinema

Chmielna 33, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
NIEBO

Fotoplastikum Warszawski

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Pracownia kolektywu kilku.com

Nowy Świat 27a, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy