Biblioteka w Polska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:49:54

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 86

Nowogrodzka 43, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Główna Biblioteka Komunikacyjna

Tytusa Chałubińskiego 6, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 31

Marszałkowska 83, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka miejska

Witolda Wierzbickiego, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

plac Politechniki 1, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska, Nowowiejska 20, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Rental for Adults and Youth No. 50

Aleje Jerozolimskie 42, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, Warszawa
libraryCzytaj więcej

French Institute in Poland, Warsaw branch

Widok 12, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Warsaw Public Library

Koszykowa 26/28, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 1

Wilcza 14, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 38

Śliska 3/1, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 79

Śliska 3, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum Biblioteki

Chmielna 20/2, 00-020 Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 7

Mokotowska 26, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 70

aleje Ujazdowskie 37, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia Kompletów Książek

aleje Ujazdowskie 37/1, Warszawa
libraryCzytaj więcej

German Historical Institute

aleje Ujazdowskie 39, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Twarda 51-55, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Centralna Statystyczna im. S. Szulca

aleja Niepodległości 208, Warszawa
libraryCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy