Miejsce kultu w Polska

Czas lokalny:
14:05:45

Plebania Parafii św. Michała

Puławska 95A, Warszawa
churchCzytaj więcej
Church of Sts. Michael the Archangel

Church of Sts. Michael the Archangel

Puławska 95, Warszawa
churchCzytaj więcej
Warszawa 24/7 - Dom Modlitwy / House of Prayer

Warszawa 24/7 - Dom Modlitwy / House of Prayer

Sobieskiego 110, Warszawa
place_of_worshipCzytaj więcej
Kościół pw św Kazimierza

Kościół pw św Kazimierza

Chełmska 21A, Warszawa
churchCzytaj więcej
Kościół Chrystusowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kościół Chrystusowy Rzeczypospolitej Polskiej

Puławska 114, Warszawa
churchCzytaj więcej
Christian Community

Christian Community "Puławska"

Puławska 114, Warszawa
churchCzytaj więcej
Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Warszawie

Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Warszawie

Racławicka 31, Warszawa
churchCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy