Lotnisko w Polska

Czas lokalny:
12:03:02
Lądowisko dla śmigłowców Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

Lądowisko dla śmigłowców Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

Wołoska 137, Warszawa
airportCzytaj więcej
Hospital Heliport

Hospital Heliport

Banacha 1A, Warszawa
airportCzytaj więcej

Lądowisko dla helikopterów

Droga Wojewódzka 634 1, Warszawa
airportCzytaj więcej
MTL CARGO Warsaw Poland

MTL CARGO Warsaw Poland

02-158 Warszawa Poland, J. Gordona Bennetta 2, Warszawa
airportCzytaj więcej

Porty Lotnicze. Przedsiębiorstwo Państwowe

Żwirki i Wigury 1, Warszawa
airportCzytaj więcej
Warsaw Airport GAT (General Aviation Terminal)

Warsaw Airport GAT (General Aviation Terminal)

Komitetu Obrony Robotników 47, Warszawa
airportCzytaj więcej
Aeropuerto de Varsovia-Chopin

Aeropuerto de Varsovia-Chopin

Żwirki i Wigury 1, Warszawa
airportCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy