Lufthavn i Polen

Åben kort
Lokal tid:
04:11:17

WAW

Świętojańska 2, Warszawa
airportLæs mere

Hospital Heliport

Banacha 1A, Warszawa
airportLæs mere

Lądowisko dla śmigłowców Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

Wołoska 137, Warszawa
airportLæs mere

Lotnisko Chopina Warszawa

Żwirki i Wigury, Warszawa
airportLæs mere

Warsaw Airport General Aviation Terminal

Komitetu Obrony Robotników 47, Warszawa
airportLæs mere

Lądowisko dla helikopterów

Droga Wojewódzka 634 1, Warszawa
airportLæs mere

Lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Varsovia
premiseLæs mere

Porty Lotnicze. Przedsiębiorstwo Państwowe

Żwirki i Wigury 1, Warszawa
airportLæs mere

MTL CARGO Warsaw Poland

02-158 Warszawa Poland, J. Gordona Bennetta 2, Warszawa
airportLæs mere

Aeropuerto de Varsovia-Chopin

Żwirki i Wigury 1, Warszawa
airportLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning