Multikino w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:29:18
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
59, Złota, 00-120, Warszawa, Warszawa, PL Polen
Kontakt telefon: +48 22 462 81 10
Strona internetowej: multikino.pl
Latitude: 52.2301084, Longitude: 21.0026871
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Hanna Koczowska

  Hanna Koczowska

  ::

  Wyprawa cala rodzina na Avengers/ Wojna bez granic. I co? Dzwiek slaby w najwiekszej sali. Bez efektow i glebi. Teraz idziemy do IMAX naprawic szkode.

 • Adam Jagiełło

  Adam Jagiełło

  ::

  The staff keep the place pretty clean between movies because I've never walked into a messy viewing room. Having to scrape the previous moviegoer's popcorn off your seat can put you in a bad mood before the movie, that's why I always appreciate a clean cinema. It's best to buy the tickets online to spare yourself standing in a queue. It's worth knowing that the ads/previews usually last around 25 minutes, knowing that you can save yourself a lot of time by buying tickets online and coming 20 minutes "late".

 • Pawel Jezierski

  Pawel Jezierski

  ::

  A great cheap cinema in the best shopping centre of the city, located on the top floor. Cheap, good seats, nice projection and great sound. Serves good popcorn. Shows the standard latest hit movies and some polish ones as well.

 • Michał Marczak

  Michał Marczak

  ::

  Kino na już swoje lata i niektóre siedziska wyraźnie o tym przypominają. Raczej słabe nagłośnienie ze zbyt dużą ilością wysokich tonów. Poza tym tradycyjnie wysokie ceny przekąsek. Bilety w normie. Zwykle problem z dojazdem ze względu na bardzo duże korki. Czasem problem z parkowaniem. Wąskie miejsca parkingowe.

 • Konrad Janas

  Konrad Janas

  ::

  Bardzo ciekawe miejsce. Wiele promocji oraz ciekawych filmów! Pozwól się uwieść magii kina!  Kup 3 Kinder Bueno lub Kinder Bueno White i wymień opakowania na bilety. Każde 3 opakowania = 1 bilet do kina za 12 zł

Najbliższy kino:

Fundacja na rzecz dialogu kultur "Otwarte okno kultury"

Złota 61, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Fotoplastikum Warszawski

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy