Outdoor Cinema w Warszawa

Czas lokalny:
16:07:40
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
16/34, Stanisława Noakowskiego, 00-666, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 22 357 85 00
Strona internetowej: www.outdoorcinema.pl
Latitude: 52.221602, Longitude: 21.0101402
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 1

Najbliższy kino:

Luna

Fotoplastikum Warszawski

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Amondo Kino
Multikino

Multikino

Złote Tarasy, Złota 59, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Kinoteka

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Atlantic Cinema

Atlantic Cinema

Chmielna 33, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Denon Salon Firmowy - Audio Video - High End

Fundacja na rzecz dialogu kultur "Otwarte okno kultury"

Złota 61, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
NIEBO

Pracownia kolektywu kilku.com

Nowy Świat 27a, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Kino DKF Overground

aleja Niepodległości 162, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Kino
Iluzjon

Iluzjon

Ludwika Narbutta 50A, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Grunwald

Grunwald

aleja Niepodległości 141, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Strefa 25

Krochmalna 4/28, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej
Ogród Saski, Filmowa Stolica Lata

Ogród Saski, Filmowa Stolica Lata

Aleksandra Fredry 2, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy