Fotoplastikum Warszawski w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:07:01
Brak informacji

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
51, Aleje Jerozolimskie, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polonia
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: www.fotoplastikon.stereos.com.pl
Latitude: 52.2288119, Longitude: 21.0084587
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 4

 • Hieronim Bosch

  Hieronim Bosch

  ::

  Powrót do przeszłości. Niepowtarzalne miejsce i niesamowitym urządzeniem, które przenosi w przeszłość :-)

 • Tadeusz Bocheński

  Tadeusz Bocheński

  ::

  Ok

 • Joshua Krause

  Joshua Krause

  ::

  This is a fairly unknown historic site. Essentially, you sit down and look into a viewfinder and it rotates the pictures so as it goes around you see them all. The pictures are historic pictures of Warsaw that you could find anywhere, but they are in 3d. The main attraction is this is a historic place that was present during the war. This place is featured at least once in the Polish TV drama"Czas Honoru". Recommended to history buffs. Seeing the whole thing takes about 15-20 minutes.

 • Paweł Lasek

  Paweł Lasek

  ::

Najbliższy kino:

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Kino Atlantic

Chmielna 33, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

Multikino

Złote Tarasy, Złota 59, Warszawa
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy