Uniwersytet w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
19:36:19

University of Physical Education and Sport-AWFIS

Gdańsk
universityCzytaj więcej

AKADEMIA Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna

Wały Jagiellońskie 26, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Akademia Sztuk Pięknych

Targ Węglowy 6, Gdańsk
universityCzytaj więcej

NOVA. Policealna Szkoła Zawodowa

Długa 70-71, Gdańsk
universityCzytaj więcej

AP Edukacja teraz Atut lider kształcenia

Rajska 4E, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Rajska 6, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Rajska 6, Gdańsk
schoolCzytaj więcej

Ateneum. Szkoła Wyższa

Wały Piastowskie 1, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Ateneum - Szkoła Wyższa

3 Maja 25a, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Gdańska Szkoła Wyższa

Biskupia 24 b, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Akademia Sztuk Pięknych

plac Wałowy 15, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Mikołaja Kopernika 16, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Mikołaja Kopernika 16, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed

Elizy Orzeszkowej 18, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Katedra Medycyny Społecznej GUMed

Tuwima 15, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Sala Wykładowa C im. Mozołowskiego

Gdańsk
universityCzytaj więcej

Sale Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki

Dębinki 1, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Collegium Biomedicum GUMed

Dębinki 1, Gdańsk
universityCzytaj więcej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Marii Skłodowskiej-Curie 3, Gdańsk
universityCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy