Ambasada w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
09:39:02

Konsulat Królestwa Niderlandów w Gdańsku

Bielańska 5, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Honorowy Konsulat Generalny Szwecji w Gdańsku

Bielańska 5, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Litewskiej w Gdańsku

Jana Heweliusza 11, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Łotewskiej

Ogarna 99/100, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Królestwa Danii

Długi Targ 1/7, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Niderlandów

Długi Targ 33/34, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Kazachstanu w Gdańsku

Targ Rybny 6, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Łotewskiej w Gdańsku

3 Maja 19, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Republiki Białoruś

Wały Piastowskie 1, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec - Wydział paszportowy, wizowy i spraw prawnych

aleja Zwycięstwa 23, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej

aleja Grunwaldzka 1, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Seszeli w Gdańsku

Na Wzgórzu 36, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Honorowy Peru w Gdańsku

Skwer Morena, Jaśkowa Dolina 132, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej

Stefana Batorego 15, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Królestwa Hiszpanii

Podleśna 27, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk / MGS Law

Karola Szymanowskiego 2, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Ukrainy

Bernarda Chrzanowskiego 60A, Gdańsk
embassyCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy