Muzeum w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
11:00:04

Muzeum Bursztynu. Odział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Targ Węglowy 26, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Dom Uphagena. Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Długa 12, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Muzeum Nauki Gdańskiej

Wielkie Młyny 1, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Piwnica Romańska. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Plac Dominikański 1, Gdańsk
museumCzytaj więcej

FSO Association POMORZE

Srebrniki 9, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Tower Clock Museum. The Historical Museum of the City of Gdansk

Wielkie Młyny 1, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Pomnik Jana Pawła II

Profesorska 17, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Gdansk Historical Museum

Długa 46, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Pomnik Henryka Jankowskiego

Unnamed Road
museumCzytaj więcej

Artus Court

Długi Targ 43-44, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Neptun - Długi Targ

Długi Targ 1-11 80-828, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Room of Plenty

Stolarska 6A / 7, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Daniel Fahrenheit’s House

Ogarna 95, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Wystawa "Hewelianum bez barier

Gradowa 6, Gdańsk
museumCzytaj więcej

Fundacja BOWKE

Świętego Ducha 111/113, Gdańsk
museumCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy