Fizjoterapeuta w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:11:44

REHAB physiotherapy, Centrum rehabilitacji Gdańsk

Heweliusza 11, 2 piętro, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Gabinet Medycyny Fizykalnej

Łagiewniki 50, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Gdansk Beauty Clinic

Stara Stocznia 2/2, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Gabinet Fizjoterapii Respira

Jacka Malczewskiego 120, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Centrum Zdrowia Dziecka Pegaz Gdańsk Suchanino (logopeda, rehabilitacja, integracja sensoryczna)

Powstańców Warszawskich 69, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Fizjoterapeutka mgr Karolina Kleist-Lamk

Marii Skłodowskiej-Curie 3, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Lifemedica - Health Center

Marii Skłodowskiej-Curie 3, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Lekarz rehabilitacji dr n. med. Maria Michajłowska

Marii Skłodowskiej-Curie 3, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Osteohealth. Osteopatia i Fizjoterapia

Marii Skłodowskiej-Curie 5, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Rehabilitacja GDAŃSK, Fizjoterapia - Gabinet RE-FORMA

Tytusa Chałubińskiego 13, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Fizjo-Natur

Aleja Generała Józefa Hallera 4/1a, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Gabinet rehabilitacji i masażu "Od-nowa"

Władysława Cieszyńskiego 36, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Orthofiz Gabinet Fizjoterapii

Witolda Małcużyńskiego 2, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Gabinet Fizjoterapii Paweł Jendrzejewski - Rehabilitacja, Kinesiotaping, Masaże

Księdza Leona Miszewskiego 12/13, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Bogna Listewnik "Fizjolistek"

Sienkiewicza 9, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Ośrodek Terapii Naturalnej

Ludwika Waryńskiego 5/2, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

Ostmedic. Jaśkowski J.

Jaśkowa Dolina 105/215, Gdańsk
physiotherapistCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy