Lekarz w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:01:57

Szczepańska Teresa. lek. med. Spec. endokrynolog dziecięcy

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Babińska Anna, lek. med. Spec. chorób wewn.

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Zbrzeźniak Grzegorz, lek. med. Spec. rentgenodiagnostyki

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Szostkiewicz Maria, lek. med. Spec. rentgenodiagnostyki

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Kloc Wojciech, dr hab. Spec. neurochirurg, neurotraumatolog

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Obiedziński Ryszard, dr med. Spec. neurolog

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Grundkowski Lesław, lek. med. Spec. ginekolog

Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Psycholog, psychoterapeuta Wioleta Smerecka-Biel

1, Kowalska 5, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

OTO-MED Aparaty Słuchowe Poradnia Słuchu Laryngologia Audiologia

Podwale Staromiejskie 103, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Jaworska-Karwowska Jolanta, dr nauk med. Spec. ginekolog położnik. Gabinet

Podwale Staromiejskie 106, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Kardzis Danuta, lek. med. Gabinet ginekologiczno - położniczy

80-851 Gdańsk; Korzenna 2/4/6b 3
doctorCzytaj więcej

Paszkiewicz Krystyna, lek. med. internista. Gabinet

Okopowa 7, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Cyran A., dr med. Prywatna poradnia specjalistyczna

Ogarna 10, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Dietrich Grażyna, dr nauk med. Spec. neurolog

Kaletnicza 3/7, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

Dentysta - stomatolog - Prodent Gdańsk Madison

Rajska 10, Gdańsk
dentistCzytaj więcej

Czuszyńska Zenobia, lek. med.

Rajska 10, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

dr n. med. Jan Staniewicz - specjalista chorób oczu

Rajska 10, Gdańsk
doctorCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy