kino w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:04:53

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Kino Muzeum

Plac Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

PROTOKULTURA- Klub Sztuki Alternatywnej

Niterów 29B, Gdańsk
art_galleryCzytaj więcej

Multikino

aleja Zwycięstwa 14, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

Cinema3D

Galeria Morena, Schuberta 102A, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

Helios cinema Gdańsk Metropolis

Galeria Metropolia, 2, Jana Kilińskiego 4, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

KinoPort, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2

Strajku Dokerów 5, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

Teatr w Blokowisku

Pilotów 11, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

Przedszkole nr 88

Janusza Meissnera 4, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

Kino Helios

Kołobrzeska 41C, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego "Alternator"

Wita Stwosza 58, Gdańsk
movie_theaterCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy