Miejsca w Gdańsk

Czas lokalny:
08:58:09
Gdańsk
Region administracyjny:pomorskie
Populacja:464 293
Kod telefoniczny:
+48-58
Kod pocztowy:
80-xxx

Położenie na mapie Polska

Map SVG
GdańskGdańsk
Gdańsk
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto

Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto

Jana Heweliusza 22, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej
Hotel Hanza Gdańsk Centrum - pokoje, konferencje, imprezy okolicznościowe

Hotel Hanza Gdańsk Centrum - pokoje, konferencje, imprezy okolicznościowe

Tokarska 6, Gdańsk
spaCzytaj więcej
Hilton Gdansk
Hotel Novotel Gdańsk Centrum

Hotel Novotel Gdańsk Centrum

Pszenna 1, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej
Amber Hotel *** Gdańsk

Amber Hotel *** Gdańsk

Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk
lodgingCzytaj więcej
Focus Hotel

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy