miejsca w Gdańsk

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaGdańsk

 

Gdańsk

Region administracyjny:
pomorskie
populacja:
464 293
kod telefoniczny:
+48-58
kod pocztowy:
80-001
80-003
80-007-80-078
80-097
80-103-80-180
80-190
80-201-80-427
80-430-80-457
80-460-80-465
80-471-80-473
80-502-80-564
80-600-80-648
80-652-80-665
80-680
80-690-80-691
80-701-80-778
80-791-80-792
80-800-80-895
80-900
80-917
80-940
80-980

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Gdańsk

Supermarket spożywczy lub

sklep Rowerowy

Dom pogrzebowy

Stacja paliw

siłownia

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy