Szpital w Gdańsk

Otwórz mapę
Czas lokalny:
10:06:19

OTO-MED Aparaty Słuchowe Poradnia Słuchu Laryngologia Audiologia

Podwale Staromiejskie 103, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia skĂłrno wenerologiczna

Długa, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Labolatorium Synewo

Nowe Ogrody 6, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia zdrowia Kaletnicza

Kaletnicza 3/7, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Women's Health Clinic INVICTA

Rajska 10, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Bank Krwi przy Szpitalu Wojewódzkim

Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Больница

Nowe Ogrody 1, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Szpital Ortopeda Michalka

Nowe Ogrody 2, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Hospital emergency ward

Nowe Ogrody 2, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Surgery and Urology Children and Youth MUG

Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Paid parking - Regional Hospital

Pohulanka 17, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Powstańców Warszawskich 2, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Kartuska 4/6, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Pomeranian Center for Toxicology

Kartuska 4/6, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

1DayClinic.pl Szpital Jednego Dnia Etermed

Żabi Kruk 10, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Centrum Smart Smile

Toruńska 18B, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

Private Health Care Clinic Kartuska

Kartuska 63/65, Gdańsk
hospitalCzytaj więcej

📑 Gdańsk wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy