Park w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
22:49:20

Ogrótki Działkowe Irys

Ruda Śląska, Unnamed Road
parkCzytaj więcej

park tuwima

Tuwima 4, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

POD im. Marii Konopnickiej

Unnamed Road
parkCzytaj więcej

Park Strzelnica

Sportowców 29, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Rodzinne Ogródki Działkowe"Nadzieja"

Pomorska, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Zrewitalizowana Hałda Pacynkowa

Jana Furgoła, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

CzarnoLeśna Stadion ruda

Żelazna 5, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Rodzinne Ogródki Działkowe ROD Reneta

Tunkla 10, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Park Miejski

Hallera, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Planty Kochłowickie

Do Dworca 9, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Park Dworski

Parkowa 13, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Ruda Śląska

Radoszowska 128, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Ogródki Działkowe "Malina"

Rogoźnicka 12A, Zabrze
parkCzytaj więcej

Ogródki Działkowe ROD "Śląsk"

Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Zgoda Park

Krauzego 8, Świętochłowice
parkCzytaj więcej

Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

3 Maja, Zabrze
parkCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy