Szpital w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
08:18:11

BIP SP local clinic Health Care Center

Makuszyńskiego 7, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Centrum Hiperbaryczne Concept Ruda Śląska / Komora hiperbaryczna

Kubiny 14, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

NZOZ - Punkt opieki długoterminowej-domowej nr 1

1 Maja 288, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Municipal Hospital in Ruda Slaska Sp. o.o.

Główna 11, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

TERAPIA Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka

Kłodnicka 2, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

City Hospital No. 1

Główna 11, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Local clinic SPZOZ

Solidarności 12, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia Rejonowa SPZOZ

Księdza Józefa Niedzieli 51, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Poradnia dla Dzieci

Sztolniowa 6, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Szpital Wojewodzk

Edukacji 102, Tychy
hospitalCzytaj więcej

Jawi-Med. Prywatna przychodnia lekarsko - stomatologiczna

Pokoju 8A, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Medical Center PREVENTION

ul. Józefa Piłsudskiego 129, Ruda Śląska
dentistCzytaj więcej

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy nr 2

Cegielniana 7, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

GSU Zdrowie Przychodnia

Tunkla 112A, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy filia Zabrze

Sikorskiego 72, Zabrze
hospitalCzytaj więcej

NZOZ Ośrodek Miłosierdzie Boże

Gliwicka 366, Mikołów
hospitalCzytaj więcej

Revitamed - Our Family Clinic

Wolności 502, Zabrze
hospitalCzytaj więcej

Vademecum. Niepubliczna Przychodnia Lekarska

Wolności 440, Zabrze
hospitalCzytaj więcej

NZOZ Silesia

Wolności 99, Ruda Śląska
hospitalCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy