Park w pobliżu Park Strzelnica

Czas lokalny:
17:41:59

Park Strzelnica

29, Sportowców, 41-700, Ruda Śląska, Ruda Śląska, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 50.2761376, Longitude: 18.8354615
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Park:

POD im. Marii Konopnickiej

Unnamed Road
parkCzytaj więcej

Ogródek

Pasieczna 5, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Ogródki Działkowe "Malina"

Rogoźnicka 12A, Zabrze
parkCzytaj więcej

Ogrótki Działkowe Irys

Unnamed Road
parkCzytaj więcej

CzarnoLeśna Stadion ruda

Żelazna 5, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

park tuwima

Tuwima 4, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Park Miejski

Hallera, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

3 Maja, Zabrze
parkCzytaj więcej

Zrewitalizowana Hałda Pacynkowa

Jana Furgoła, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Ogródki Działkowe Pod Różą

Jodłowa, Zabrze
parkCzytaj więcej

Park Dworski

Parkowa 13, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Park Gorgol

Wolności, Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

ROD Dzierżonia, ogródki działkowe

Ruda Śląska
parkCzytaj więcej

Park im. T.Kościuszki

Majnusza 1, Zabrze
parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy