Muzeum w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:37:47

Polski Schron Bojowy Nr.30 (B16) - Obszar Warowny "Ślask"

Ruda Slaska
museumCzytaj więcej

Chlew u Jozina z Kochłowic 69/69

Oświęcimska 136, Ruda Śląska
museumCzytaj więcej

Fundacja Minionej Epoki / Muzeum PRL-u

Zajęcza 42, Ruda Śląska
museumCzytaj więcej

Muzeum Szkolne Im. Pelagii Kwapulińskiej

Oświęcimska 94, Ruda Śląska
museumCzytaj więcej

nr 80 OWŚ

Ruda Śląska, Kochłowice
museumCzytaj więcej

Przejście podziemne

Klary, Ruda Śląska
museumCzytaj więcej

Muzeum Żywej Kultury Staropolskiej

Kuźnicka 38, Katowice
museumCzytaj więcej

Łaźnia Łańcuszkowa

Wolności 408, Zabrze
museumCzytaj więcej

MUZEUM POJAZDÓW ZABYTKOWYCHl W ZABRZU

Wolności 410, Zabrze
museumCzytaj więcej

Skansen Górniczy Królowa Luiza

Wolności 410, Zabrze
museumCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy