Kościół w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
04:06:38

Roman Catholic Church. St. Andrew Bobola

Wyzwolenia 215, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca i Antoniego

Czajkowskiego 16, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Różańcowej

1 Maja 36, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Ewangelicko-Augsburski Odkupiciela

1 Maja 291, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Parafia Ewangelicko-Augsburska Odkupiciela w Wirku

1 Maja 291, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny

Księdza Józefa Niedzieli 8, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki Pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy

Kochłowicka 6, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Church. St. Barbara

Górnośląska 41, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Roman Catholic Parish of St. Barbara

Górnośląska 31, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Roman Catholic Church. Christmas

Leśna 37, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Dom Spotkań Alkoholowych

Poznańska Bielszowice, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Shrine of Our Lady of Lourdes

Piłsudskiego 1, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki pw. Trójcy Przenajświętszej

Tunkla 2, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wita Stwosza 2, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Chorzowska 9, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Church of St. Paul

plac Jana Pawła II 5, Ruda Śląska
churchCzytaj więcej

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Pawła Apostoła

gen. Władysława Sikorskiego 67b, Zabrze
churchCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy