Policja w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:38:07

Police. Commissariat IV

Różyckiego 32, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

II Police Station

Pocztowa 3, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

Police. V police station

Solidarności 2, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

Straż Miejska

gen. Józefa Hallera 61, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

Third Police Station

707, Solna 4, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

Komenda Miejska Policji

gen. Józefa Hallera 9, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

III Komisariat Policji

Wolności 438, Zabrze
policeCzytaj więcej

Police Headquarters

Wojska Polskiego 16C, Świętochłowice
policeCzytaj więcej

Straż Miejska

Katowicka 54, Świętochłowice
policeCzytaj więcej

And the Police Commissariat in Chorzow

Batorego 19, Chorzów
policeCzytaj więcej

I Komisariat Policji

Adama Mickiewicza 2, Ruda Śląska
policeCzytaj więcej

Komisariat Policji I w Zabrzu

3 Maja 53, Zabrze
policeCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy