Szkoła w Ruda Śląska

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:47:30

Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza

1 Maja 173, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Przedszkole nr 21 Miejskie

Licealna 7, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Przedszkole nr 39 Miejskie im. Bajkolandii

Sokolska 6, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Centrum Zabawy i Edukacji Hokus Pokus

Księdza Pawła Lexa 14, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich

Księdza Pawła Lexa 14, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Gimnazjum nr 8

Księdza Pawła Lexa 14, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Diving Acaemy kursy nurkowania SSI PADI

Kłodnicka 95A, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Przedszkole EJBISI

Kłodnicka 54A, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Zespół Szkół nr 5

Alojzego Jankowskiego 2, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej

Alojzego Jankowskiego 22, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Zespół Szkół Specjalnych nr 4

Bielszowicka, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Gimnazjum Specjalne nr 15

Bielszowicka 108, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

DivingAcademy Szkoła nurkowania , Kursy SSI, PADI

Kłodnicka 95, Ruda Śląska
amusement_parkCzytaj więcej

Crs Modus Ruda Śląska - www.cmodus.pl

Kłodnicka 99, Ruda Śląska
storeCzytaj więcej

Gimnazjum Specjalne nr 17 Zespołu Szkół Specjalnych nr 3

Sygietyńskiego 6, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Miejskie Przedszkole nr 20

1 Maja 286, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Przedszkole nr 19 Miejskie

Kubiny 15, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

Centrum Rozwoju Dziecka "FANTAZJA"

Kubiny 6, Ruda Śląska
schoolCzytaj więcej

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy