miejsca w Ruda Śląska

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

potwierdzone przypadki

6480647

zgony

119199

PolskaRuda Śląska

 

Ruda Śląska

Region administracyjny:
śląskie
populacja:
139 125
kod telefoniczny:
+48-32
kod pocztowy:
41-700
41-705
41-706-41-707
41-709-41-714
41-717

Położenie na mapie Polska

Polska mapa SVG
Ruda Śląska

Klub nocny

Piekarnia

Bar

Dealer samochodowy

Myjnia samochodowa

📑 Ruda Śląska wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąopieka weterynaryjnaprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowystacja TransitstadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy