Muzeum w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:13:36

Wielkopolskie Muzeum Broni im. Piotra Sprawki

Ratajczaka 16, Poznań
museumCzytaj więcej

Miejsce Pamięci-tablica

Ratajczaka 49C, Poznań
museumCzytaj więcej

Muzeum Farmacji

Aleje Marcinkowskiego 11, Poznań
museumCzytaj więcej

Commemorative plaque Paderewski

Paderewskiego 8, Poznań
museumCzytaj więcej

Atelier WIMAR Stowarzyszenie Łazęga Poznańska

Święty Marcin 75, Poznań
museumCzytaj więcej

National Museum: Paintings and Sculpture Gallery

Aleje Marcinkowskiego 9, Poznań
museumCzytaj więcej

The National Museum in Poznan

Aleje Marcinkowskiego 9, Poznań
museumCzytaj więcej

plac Wiosny Ludów

plac Wiosny Ludów, Poznań
museumCzytaj więcej

Pogromcy Enigmy

Święty Marcin, Poznań
museumCzytaj więcej

Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956

Święty Marcin 80/82, Poznań
museumCzytaj więcej

Museum of Applied Arts

Góra Przemysła 1, Poznań
museumCzytaj więcej

Na tarasie (Centrum Kultury Zamek)

aleja Niepodległości 14, Poznań
museumCzytaj więcej

Muzeum Sztuk Użytkowych. Oddział Muzeum Narodowego

Góra Przemysła 1, Poznań
museumCzytaj więcej

Mock-up of the Old Town Square for the blind

Stary Rynek 70, Poznań
museumCzytaj więcej

Chocolate Museum Poznan

Wrocławska 12, Poznań
museumCzytaj więcej

Pomnik im. Romana Maciejewskiego

Edwarda Taylora, Poznań
museumCzytaj więcej

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Stary Rynek 3, Poznań
museumCzytaj więcej

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza Oddział Biblioteki Raczyńskich

Stary Rynek 84, Poznań
museumCzytaj więcej

Museum of the Wielkopolska Uprising of 1918-1919

Stary Rynek 3, Poznań
museumCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy