Lekarz w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:55:49

Wachowiak-Ochmańska Katarzyna, dr nauk med. Spec. ginekolog - położnik, endokrynolog

Święty Marcin 23/6, Poznań
doctorCzytaj więcej

Prywatny Gabinet Dermatologiczny dr med. Aleksander Karpisiewicz

Święty Marcin 43, Poznań
doctorCzytaj więcej

Dr. hab.n.med. Carolina Olek-Hrab Dermatologist

Święty Marcin 43, Poznań
doctorCzytaj więcej

Specialist office Urology Urologist Michał Hrab

Święty Marcin 43, Poznań
doctorCzytaj więcej

Kontek Marian, prof. dr hab. nauk med. Spec. chorób wewn., kardiolog

Ratajczaka 35, Poznań
doctorCzytaj więcej

Gabinet Psychologiczny Beata Kubiak

Ratajczaka 26/6, Poznań
doctorCzytaj więcej

Mateusz Makuch Gabinet Rentgenowski

Ratajczaka 16, Poznań
doctorCzytaj więcej

DIAGNOSTICA Laboratory X-ray, X-ray General

Ratajczaka 16, Poznań
doctorCzytaj więcej

Okulistyka Dziecięca i Dorosłych

27 Grudnia 7, Poznań
doctorCzytaj więcej

Burdajewicz D., lek. med. okulista

27 Grudnia 7, Poznań
doctorCzytaj więcej

Kujawa Grzegorz. Rentgen Stomatologiczny, Pracownia Rentgenowska Diagnostica

Ratajczaka 16/1, 61-815, Poznań
doctorCzytaj więcej

Cwojdziński Marek, lek. med. ginekolog położnik, androlog

Święty Marcin 53, Poznań
doctorCzytaj więcej

Skorupski Optical. Gabinet soczewek kontaktowych Marek Skorupski

Święty Marcin 61, Poznań
doctorCzytaj więcej

Moskalewicz Renata, lek. med. Spec. chorób oczu

Święty Marcin 18, Poznań
doctorCzytaj więcej

Okulista Optyk Poznań - VISUS

Święty Marcin 18, Poznań
doctorCzytaj więcej

NZOZ Praktyka Lekarzy Pierwszego Kontaktu LEKARZ

Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań
doctorCzytaj więcej

Psychiatrist Piotr Joachimiak

Powstańców Wielkopolskich 4, Poznań
doctorCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy