Ambasada w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:26:05

Konsulat Niderlandów

27 Grudnia 13, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Królestwa Maroka w Poznaniu

Mielżyńskiego 18, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Królestwa Niderlandów w Poznaniu

Nowowiejskiego 8, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Austrii w Poznaniu

Fredry 1, Poznań
embassyCzytaj więcej

Agencja Konsularna Stanów Zjednoczonych Ameryki

Paderewskiego 8, Poznań
embassyCzytaj więcej

Agencja Konsularna Republiki Francuskiej w Poznaniu

Stary Rynek 37, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Poznaniu

Święty Marcin 80/82, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Słowackiej

Święty Marcin 80/82, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Republiki Turcji

Stary Rynek 78/79, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Irlandii

Kramarska 1, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Ukrainy w Poznaniu

Grobla 27A, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Czeskiej w Poznaniu

Dąbrowskiego 17, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Peru w Poznaniu

Zwierzyniecka 13, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Republiki Litewskiej w Poznaniu

Bukowska 12, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Brytyjski

Kochanowskiego 2/4, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Włoch

Poznańska 14A, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Honorowy Republiki Estonii

Głogowska 26, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Danii

Józefa Strusia 10, Poznań
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej

Bukowska 53A, Poznań
embassyCzytaj więcej

Russian Visa Office in Poznań

lok. 205,, Brzask 10, Poznań
embassyCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy