Park rozrywki w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:42:04

The Bunkier Escape Rooms

Kościuszki 68, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Dreamscape - Escape Room

Strzelecka 28/4, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Twierdza Tajemnic - Escape Room Poznań

Nowowiejskiego 50, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Dekapsuła Czasu

Nad Wierzbakiem 22/5, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

JUPI PARK

CH Galeria Malta, Maltańska 1, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Zagubieni Escape Rooms

osiedle Armii Krajowej 123, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

KOLEJKA GÓRSKA ADRENALINE

60-101, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Pyrland Park Linowy nad Maltą

Baraniaka, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Mini Park Linowy Zoolandia Poznań

Krańcowa 81, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Sala Zabaw ROJBER

Szwajcarska 14, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Municipal swimming pool Atlantis

Osiedle Stefana Batorego 101, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

Monkey Grove. A playroom

osiedle Jana III Sobieskiego 52, Poznań
amusement_parkCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy