Uniwersytet w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
08:59:22

Szkoła Policealna GoWork.pl

Święty Marcin 66/72, Poznań
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Taczaka 9, Poznań
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań
universityCzytaj więcej

Szkoła Policealna GoWork.pl

Święty Marcin 66/72, Poznań
universityCzytaj więcej

Wydział Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Powstańców Wielkopolskich 2A, Poznań
universityCzytaj więcej

Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Collegium Altum

Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań
universityCzytaj więcej

WSB. Dział współpracy z zagranicą

aleja Niepodległości 2, Poznań
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Bankowa Dział Współpracy z Zagranicą

Ratajczaka 5/7, Poznań
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Otwarty UAM

Święty Marcin 78, Poznań
universityCzytaj więcej

Art Of Voice Studio - Szkoła Artystyczna w Poznaniu

Porucznika Janiny Lewandowskiej 2, Poznań
universityCzytaj więcej

Faculty of Modern Languages ​​UAM

aleja Niepodległości 4, Poznań
universityCzytaj więcej

AMU Faculty of English

aleja Niepodległości 4, Poznań
universityCzytaj więcej

Poznan University of Economics

61-875, aleja Niepodległości 10, Poznań
universityCzytaj więcej

TEB Edukacja Sp. z o.o.

aleja Niepodległości 2, Poznań
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Bankowa

aleja Niepodległości 2, Poznań
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Aleje Marcinkowskiego 29, Poznań
universityCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy