Szpital w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:18:53

Miklus Skup Przycep Kampingowych

Aleja Marcinkowskiego 20A, Poznań
hospitalCzytaj więcej

CenterMed Poznań

Święty Marcin 58/64, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Gabinety Lekarskie Medicor

Powstańców Wielkopolskich 4, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Szpital Dziecięcy im. B. Krysiewicza

Krysiewicza 7/8, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Centrum Medyczne Cordis

aleja Niepodległości 2, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Diagnostyka ginekologiczna, Testy i Badania ginekologiczne zakażeń

ul. Mickiewicza 31, Centrum Badań DNA Laboratorium Genetyki Medycznej, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Centrum Medicover

plac Andersa 5, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Biuro Regionalne Falck

Kramarska 17, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Marcusmed Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Libelta 26/1, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UM w Poznaniu

Długa 1/2, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Długa 1/2, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Garbary 15, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Długa 1/2, Poznań
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna z POZ USI-MED

Szewska 5/6, Poznań
hospitalCzytaj więcej

pracownia patofizjologii szyjki macicy

Garbary 15, Poznań
hospitalCzytaj więcej

QKA Medycyna Estetyczna - Michał Kukulski

Maratońska 3/1, Poznań
hospitalCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy