Fizjoterapeuta w Poznań

Otwórz mapę
Czas lokalny:
01:01:37

Fizjoterapia Aleksandra Wojciechowska

plac Kolegiacki 12, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Fizjoterapia kobiet. Justyna Karykowska

Mickiewicza 5/2, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Fizjo Activ Gabinet Rehabilitacji i Terapii

Żupańskiego 5, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Klaudia Nowacka. Fizjoterapia Funkcjonalna

Grunwaldzka 1, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Rehabilitacja, masaż Poznań - REHA-HELP

Szamarzewskiego 2, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej SPRAWNOŚĆ Sp. z o.o.

Kolejowa 5, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Bezpłatna Szkoła Rodzenia MamyBobo

Świętego Wawrzyńca 3B/U4 60-539, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

REHAKID Fizjoterapia dzieci i młodzieży Magdalena Macul

Grunwaldzka 19, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

PhysioArt Fizjoterapia Przemysław Jeziorski

Dąbrowskiego 77a, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

"Endorfina" Ośrodek rehabilitacyjno - leczniczy.

Garczyńskiego 15, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Gabinet Fizjoterapii i Masażu "Feelsgood"

Bukowska 31, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej ZDROWIE Agnieszka Świerczak-Heinze

Jana Pawła II 26, Poznań
physiotherapistCzytaj więcej

📑 Poznań wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy