Ambasada w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:47:10

Ambasada Australii

00-513, Nowogrodzka 11, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego

Bracka 22, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Embassy of the United Arab Emirates in Poland

Złota 59, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Maroka

Emilii Plater 17, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki - Wydział Handlowy

Poznańska 2/4, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Republiki Litewskiej - Wydział Handlowy

aleje Ujazdowskie 51, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Japonii - Wydział Informacji i Kultury

aleje Ujazdowskie 51, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Nowej Zelandii

aleje Ujazdowskie 51, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Republiki Południowej Afryki

Koszykowa 54, Warszawa
embassyCzytaj więcej

ambasada amerykańska

Piękna, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Biuro Radcy Handlowy Ambasady Tajlandii

Emilii Plater 53, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Office of Commercial Affairs

Emilii Plater 53, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Czarnogóry

00-540, aleje Ujazdowskie 41, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Państwa Kataru

Książęca 15, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Republiki Włoskiej

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 6, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Republiki Bułgarii

aleje Ujazdowskie 33/35, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Ambasada Republiki Litewskiej

aleje Ujazdowskie 14, Warszawa
embassyCzytaj więcej

Konsulat Generalny Filipin

Foksal 1, Warszawa
embassyCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy