Muzeum w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
05:12:19

Tablica upamiętniająca dom Ireny Kosmowskiej

Nowogrodzka 42, Warszawa
museumCzytaj więcej

Fotoplastikon Warszawski

Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
art_galleryCzytaj więcej

Muzeum im. Bolesława Biegasa

00-697, Aleje Jerozolimskie 51, Warszawa
museumCzytaj więcej

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki, 00-901, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Historii Spółdzielczości

Jasna 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

מוזיאון המדע וורשה

Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Domków dla Lalek

plac Defilad 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Ewolucji

plac Defilad 1, Warszawa
museumCzytaj więcej

Rabbithole Art Room

Poznańska 15, Warszawa
museumCzytaj więcej

Galeria Piecowa przy Emilii Plater 47 pawilon15

Złota 1037, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Wilcza 64, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

Nowy Świat 2, Warszawa
museumCzytaj więcej

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka

Świętokrzyska 11/21, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum na Pańskiej

Pańska 3, Warszawa
museumCzytaj więcej

Menora InfoPunkt

plac Grzybowski 2, Warszawa
museumCzytaj więcej

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej lub Muzeum Wojska Polskiego

Aleje Jerozolimskie 3, Warszawa
museumCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy