Uniwersytet w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:57:30

Warsaw University Of Technology

platz politechnika, Warszawa
universityCzytaj więcej

Centrum Szkoleniowe Heros, Szkoła masażu, kursy masażu

Marszałkowska 99A, Warszawa
schoolCzytaj więcej

Policealne Studium Medycyny Sportu

Marszałkowska 99A, Warszawa
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Aleje Jerozolimskie 44, Warszawa
schoolCzytaj więcej

SME TRAINING - biznes innowacje

Nowogrodzka 23, Warszawa
universityCzytaj więcej

Szkoła Policealna GoWork.pl

Żurawia 47/49, Warszawa
universityCzytaj więcej

Kurs Księgowości Komputerowej, Kadry i płace

Widok 8, Warszawa
universityCzytaj więcej

Forum Przedsiębiorczości

Żurawia 6/12, lok. 766, Warszawa
universityCzytaj więcej

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Bracka 20A, Warszawa
universityCzytaj więcej

INE PAN

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
universityCzytaj więcej

Collegium Civitas

plac Defilad 1, Warszawa
universityCzytaj więcej

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa
universityCzytaj więcej

Akademia Stylu - kursy wizażu i stylizacji

plac Defilad 1, Warszawa
universityCzytaj więcej

Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Żurawia 4, Warszawa
universityCzytaj więcej

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Żurawia 4, Warszawa
universityCzytaj więcej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW

Żurawia 4, Warszawa
universityCzytaj więcej

Szkoła Policealna nr 25

Poznańska 6/8, Warszawa
universityCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy