Lekarz w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
02:01:35

Nowicki Paweł., lek. med. Chirurgia ręki, chirurgia urazowa

Ulica: Batorego 31 A, 022 825 14 70, 825-22-13, 00-146 Warszawa
doctorCzytaj więcej

Instytut Gruzlicy I Chorob Płuc

Plocka26Warszawa
doctorCzytaj więcej

Jacek Wolnik. Dyskopatia Warszawa. Paraliż dziecięcy, niemowlęcy Warszawa

ul. Jerozolimskie 87, 1pietro gabinet 102, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Bye bye, Alex

Aleje Jerozolimskie 33, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Allenort Sp. z o.o. Klinika Kardiologi

00-057 Warszawa; pl. gen. Jana Dąbrowskiego 1
doctorCzytaj więcej

Romer Tomasz, Professor. dr. med. Spec. endocrinologist

Niemcewicza 26
doctorCzytaj więcej

Wołodźko Anna, lek. med. Spec. kardiolog i chorób wewnętrznych

01-861 Warszawa; Stefana Żeromskiego 4b 2
doctorCzytaj więcej

Radiukiewicz Grzegorz, lek. med. ginekolog. Gabinet

01-494 Warszawa; Rosy Bailly 13 31
doctorCzytaj więcej

Stopińska-Głuszek Urszula, lek. med. ginekolog

01-592 Warszawa; Juliusza Słowackiego 5/13
doctorCzytaj więcej

Dubchak Ivanna, lek. med.

01-864 Warszawa; Kochanowskiego 14
doctorCzytaj więcej

Miduch Marcin, lek. med. internista

01-864 Warszawa; Kochanowskiego 4
doctorCzytaj więcej

Zielińska Ewa, lek. med. Spec. chorób wewn., diabetolog

00-116 Warszawa; al. Jana Pawła II 18 4
doctorCzytaj więcej

MEDICOBRAIN

Aleje Jerozolimskie 31/8, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Bujakiewicz-Krześniak Alicja. Gabinet Dermatologiczny

Aleje Jerozolimskie 31, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Komputerowe Badanie Stanu Zdrowia

Aleje Jerozolimskie 31, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Badania Lekarskie dla Kierowców

Aleje Jerozolimskie 31/16, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Urban Janusz, lek. med. ortopeda

Widok 19, Warszawa
doctorCzytaj więcej

Pniewska-Laskowska Irmina lek. med. Gabinet internistyczny - kardiologiczny

Nowogrodzka 40, Warszawa
doctorCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy