Szpital w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
06:19:51

Centrum Medyczne LUXMED

Nowogrodzka 45, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Centrum Medyczne Salus Pro Domo

Nowogrodzka 44, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

inMEDICA Medycyna Estetyczna - Klinika dr n. med. Tomasza Pniewskiego

Marszałkowska 87/lok. 77, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Centrum Medyczne LUXMED

św. Barbary 6, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Ophthalmology Center OPTIMUM

Bracka 11/13, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia

Chmielna 14, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Sep-med. NZOZ - clinic Warsaw Downtown

Hoża 19, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Medical Center CMP Chmielna | Clinic

Chmielna 14, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Centrum Medyczne LUXMED

Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Profemed Medycyna Estetyczna

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Profemed Lekarze Specjaliści

Aleje Jerozolimskie 65/79, IV piętro, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Diagnostyka ginekologiczna, Testy i Badania ginekologiczne zakażeń

Wilcza 28, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Lecznica Kosmetyczno - Lekarskiej Spółdzielni Pracy Izis

Marszałkowska 55/73, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Zakład Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Warszawwskiego Szpitala dla Dzieci. SPZOZ

Wilcza 9A, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Szpital

Tytusa Chałubińskiego, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

Medica2000: ginekolog, lekarz medycyny pracy

Smolna 34/14, Warszawa
hospitalCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy