Biblioteka w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:50:13

Rental for Adults and Youth No. 50

Aleje Jerozolimskie 42, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 86

Nowogrodzka 43, Warszawa
libraryCzytaj więcej
French Institute in Poland, Warsaw branch

French Institute in Poland, Warsaw branch

Widok 12, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum Biblioteki

Chmielna 20/2, 00-020 Warszawa
libraryCzytaj więcej
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 31

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 31

Marszałkowska 83, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Library for Children No. 23

Library for Children No. 23

Nowy Świat 47A/1, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 36

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 36

Nowy Świat 47A, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 1

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 1

Wilcza 14, Warszawa
libraryCzytaj więcej
The Polish Institute of International Affairs

The Polish Institute of International Affairs

Warecka 1A, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 38

Śliska 3/1, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 79

Śliska 3, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Główna Biblioteka Komunikacyjna

Główna Biblioteka Komunikacyjna

Tytusa Chałubińskiego 6, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka, Centrum Myśli Jana Pawła II

Foksal 11, Warszawa
libraryCzytaj więcej

German Historical Institute

aleje Ujazdowskie 39, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia Kompletów Książek

aleje Ujazdowskie 37/1, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 70

aleje Ujazdowskie 37, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Warsaw Public Library

Warsaw Public Library

Koszykowa 26/28, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka miejska

Witolda Wierzbickiego, Warszawa
libraryCzytaj więcej

Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, Warszawa
libraryCzytaj więcej
Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów MiędzynarodowychUW

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów MiędzynarodowychUW

Nowy Świat 1, Warszawa
libraryCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy