Cmentarz w Warsawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
00:51:35

Cementerio judio muranow

Miła 3, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany

Żytnia 42, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Ewangelicko - Augsburski

Młynarska 54/56/58, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Żydowski

Okopowa 49/51, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cerber Zakład Pogrzebowy Warszawa - Usługi Pogrzebowe Warszawa

01-147 (wjazd od ul. Płockiej), Górczewska 14, Warszawa
funeral_homeCzytaj więcej

Muzułmański Cmentarz Kaukaski

Młynarska 60, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Kamionkowski

Grochowska 365A, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

Żwirki i Wigury, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Brama Świętej Honoraty

ul, Powązkowska, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Grob Tata

Unnamed Road 01-001, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Powązkowski

Powązkowska 14, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Powązki / Tatarska

Unnamed Road, 00-001
cemeteryCzytaj więcej

Powązki wojskowe

Ostroroga 35, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Brama VI (Cmentarz Powązkowski, Stary)

Ostroroga, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Tatarski

Tatarska 8, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Choleryczny

Praga-Północ, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Cmentarz Wolski Prawosławny

Wolska 138/140, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

Paul Ingar Sønderland - gravplass

01-126, Wolska 138/140, Warszawa
cemeteryCzytaj więcej

📑 Warsawa wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy