Drzewni - wycinka drzew, usługi ogrodnicze w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:43:13
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
43/49, Hoża, 00-681, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48 22 100 22 92
Strona internetowej: drzewni.pl
Latitude: 52.225226, Longitude: 21.010172
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 4

 • Adam Brodak

  Adam Brodak

  ::

  Polecam, solidnie i wszystko bez zarzutu

 • Iga Słomkiewicz

  Iga Słomkiewicz

  ::

  Faktycznie bezpłatna wycena. Można się poradzić co z danym drzewem zrobić. Szybko i sprawnie. Polecam!

 • Adam Wiśniewski

  Adam Wiśniewski

  ::

  Panowie bardzo szybko uwinęli się ze świerkiem na działce. Fajnie, że od ręki wystawiają faktury i można płacić kartą :)

 • Kasia Kassssa

  Kasia Kassssa

  ::

  Szybko, sprawnie i bezpiecznie. Polecam!

Najbliższy Park:

Skwer Batalionu AK "Zaremba-Piorun"

Śródmieście
parkCzytaj więcej

Ogród Oranżeryjny

Łazienki Królewskie w, Warszawa
parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy