Park w pobliżu Plac Zbawiciela

Czas lokalny:
06:45:33
Plac Zbawiciela

Plac Zbawiciela

plac Zbawiciela, Warszawa Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2198437, Longitude: 21.0179561
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Park:

Verbena - Ogrody z pasją

Verbena - Ogrody z pasją

plac Konstytucji 2, Warszawa
parkCzytaj więcej
Skwer Batalionu AK

Skwer Batalionu AK "Ruczaj"

plac Trzech Krzyży 1, Warszawa
parkCzytaj więcej
Głaz Pamięci Żołnierzy AK Zgrupowania ,, Ruczaj

Głaz Pamięci Żołnierzy AK Zgrupowania ,, Ruczaj"

Warsaw
parkCzytaj więcej
Park Dolinka Szwajcarska

Park Dolinka Szwajcarska

Fryderyka Chopina 10, Warszawa
parkCzytaj więcej
House&more

House&more

Warszawa, ul. Piękna 18, Warwszawa
parkCzytaj więcej

KASKADA Tereny Zieleni

Ludwika Waryńskiego 8, Warszawa
parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy