Park Świętokrzyski w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:31:52
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

PoniedziałekOtwarte 24 godziny
WtorekOtwarte 24 godziny
ŚrodaOtwarte 24 godziny
CzwartekOtwarte 24 godziny
PiątekOtwarte 24 godziny
SobotaOtwarte 24 godziny
NiedzielaOtwarte 24 godziny
Świętokrzyska, 00-001, Warszawa, Warszawa, PL Polska
Kontakt telefon: +48
Strona internetowej: zielona.um.warszawa.pl
Latitude: 52.2340384, Longitude: 21.0059978
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Beata Krzemińska

  Beata Krzemińska

  ::

  Fantastyczne miejsce na planie Warszawy! Mam nadzieję, że w związku z panami zagospodarowania placu przed pałacem jego przestrzeń zostanie potrojona! 🤞🤞

 • Adrian Andersz

  Adrian Andersz

  ::

  Jedno z niewielu zielonych miejsc w Warszawie. Widać jednak, że brakuje mu uwagi w właściciela. Niejednokrotnie jest bałagan, zniszczone ławki i rozdeptane trawniki. Ale lepsze to niż nic.

 • Krystyna Kramarczuk

  Krystyna Kramarczuk

  ::

  Znakomite bo zielone, ciche i co zdumiewające - czyste miejsce w samym centrum Stolicy. Lokalizacja przy Pałacu Kultury i Nauki, a co za tym idzie również w pobliżu Dworca Warszawa Centralna, sprawia, że oczekiwanie na pociąg lub zwiedzanie PKiN jest o wiele przyjemniejsze, o ile rzecz jasna warunki pogodowe sprzyjają temu.

 • P P

  P P

  ::

  Dobre miejsce na odpoczynek jak jesteście w centrum Warszawy. Blisko dworca Warszawa Centralna. Oaza zieleni w sercu miasta. Warto zwrócić uwagę na socjalistyczną architekturę PKiN, fontanny, pomnik Janusza Korczaka i ślad po murze getta.

 • Krzysztof Kalinowski

  Krzysztof Kalinowski

  ::

  Park w stylu klasycyzującego socrealizmu zaprojektowany przez inż. Tadeusza Nurkiewicza, jako obiekt towarzyszący PKiN. Został oddany do użytku 22 lipca 1955 r. O jego szczególnej wartości przesądza obecność atrakcyjnej zieleni wysokiej. Rosną tu malownicze grupy drzew, kilka okazów posiada pierśnicę przekraczającą 100 cm. Bogaty skład gatunkowy drzewostanu reprezentowany jest przez 15 gatunków1 i wiele odmian drzew ozdobnych. Pod względem powierzchni jest to jedna z większych enklaw zieleni w ścisłym centrum Warszawy. Dzięki swoim wartościom przyrodniczym i estetycznym wywiera pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców i odwiedzających tę część stolicy. Park jest bogato wyposażony w obiekty małej architektury. Schody i murki wyłożone płytami granitowymi, podkreślają różnice poziomów terenu. Atrakcję stanowią 4 fontanny (2 po północnej, 2 po południowej stronie) o granitowych bortnicach i żeliwnych czaszach z figurami delfinów. W letnich miesiącach dają wytchnienie przechodniom i licznie odpoczywającym warszawiakom. W północnej części, na osi PKiN znajduje się okrągły basen z wodotryskiem, a w południowej 2 prostokątne baseny z 2 wodotryskami każdy. W parku znajduje także się pomnik Janusza Korczaka oraz zegar słoneczny.

Najbliższy Park:

Pomnik Powstańców Warszawy Batalionu AK ,, Kiliński "

plac Powstańców Warszawy, Warszawa
parkCzytaj więcej

Park Mirowski

aleja Piotra Drzewieckiego, Warszawa
parkCzytaj więcej

Ogród Oranżeryjny

Łazienki Królewskie w, Warszawa
parkCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy