Park w pobliżu ADOXA KENNEL CLUB

Czas lokalny:
06:46:42

ADOXA KENNEL CLUB

Aleje Jerozolimskie 30, Warszawa Polska
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2315971, Longitude: 21.0188184
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Park:

Pomnik Głuchych Powstańców AK

Pomnik Głuchych Powstańców AK

plac Trzech Krzyży 4/6, Warszawa
parkCzytaj więcej
Ogród Oranżeryjny

Ogród Oranżeryjny

Łazienki Królewskie w, Warszawa
parkCzytaj więcej
Vincent Witos Monument

Vincent Witos Monument

plac Trzech Krzyży 2, Warszawa
parkCzytaj więcej
Skwer Bohdana Wodiczko

Skwer Bohdana Wodiczko

Tamka, Warszawa
parkCzytaj więcej
Pomnik Powstańców Warszawy Batalionu AK ,, Kiliński

Pomnik Powstańców Warszawy Batalionu AK ,, Kiliński "

plac Powstańców Warszawy, Warszawa
parkCzytaj więcej
Jagram S.A. - drewniana architektura ogrodowa - biuro handlowe

Jagram S.A. - drewniana architektura ogrodowa - biuro handlowe

Marii Konopnickiej 6/363, Warszawa
premiseCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy