Muzeum w Zamość

Czas lokalny:
18:00:49
Памятник
Muzeum Zamojskie

Muzeum Zamojskie

Ormiańska 30, Zamość
museumCzytaj więcej
Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego

Zamkowa 2, Zamość
museumCzytaj więcej
Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej

Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej

Kolegiacka 1A, Zamość
museumCzytaj więcej
Galeria Rzeźby prof. Mariana Koniecznego. Muzeum Zamojskie

Galeria Rzeźby prof. Mariana Koniecznego. Muzeum Zamojskie

Waleriana Łukasińskiego 22-400, Zamość
museumCzytaj więcej
Arsenał. Muzeum Barwy i Oręża. Wystawa plenerowa

Arsenał. Muzeum Barwy i Oręża. Wystawa plenerowa

Podgroble 22, Zamość
museumCzytaj więcej
Kazamaty Bastionu II

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy