Szpital w Zamość

Otwórz mapę
Czas lokalny:
21:50:54

Izba Przyjęć Urazowo-ortopedyczna. Zamość

Peowiaków 1, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Peowiaków 1, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia Lekarska NZOZ „Salus”

Szczebrzeska 11I, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Amed. Centrum Medyczne A. A.Zieja

Generała Władysława Sikorskiego 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Przyhcodnia

Bolesława Prusa 2A, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Multimed Zamość sp. z o.o. Andrzej Górski

Śląska 40, Zamość
dentistCzytaj więcej

CENTRUM MEDYCZNE NOWOSIELECCY.pl

Ludowa 11, Zamość
hospitalCzytaj więcej

CM Luxmed Sp. z o.o.

Spadek 41, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Spiromed s.c. NZOZ. Poradnia rodzinna

400, Hrubieszowska 38A, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Okulistyka Zacisze Sp. z o.o.

aleje Jana Pawła II 8, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Centrum Medyczne Zacisze

aleje Jana Pawła II 8, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

aleje Jana Pawła II 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

NZOZ Zakład Patomorfologii ALFAMED s.c.

aleje Jana Pawła II 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Zakład rehabilitacji (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu)

aleje Jana Pawła II 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

ul. Aleje Jana Pawła II 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Ośrodek diagnozy i leczenia chorób układu nerwowego

aleje Jana Pawła II 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.

aleje Jana Pawła II 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Ośrodek Zdrowia

Droga Wojewódzka 837 157
hospitalCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy