Szpital w Zamość

Czas lokalny:
10:43:10
Izba Przyjęć Urazowo-ortopedyczna. Zamość

Izba Przyjęć Urazowo-ortopedyczna. Zamość

Peowiaków 1, Zamość
hospitalCzytaj więcej
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Peowiaków 1, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Przychodnia Lekarska NZOZ „Salus”

Szczebrzeska 11I, Zamość
hospitalCzytaj więcej
Amed. Centrum Medyczne A. A.Zieja

Amed. Centrum Medyczne A. A.Zieja

Generała Władysława Sikorskiego 10, Zamość
hospitalCzytaj więcej
Elstom

Przyhcodnia

Bolesława Prusa 2A, Zamość
hospitalCzytaj więcej

Multimed Zamość sp. z o.o. Andrzej Górski

Śląska 40, Zamość
dentistCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy