Lekarz w Zamość

Otwórz mapę
Czas lokalny:
23:08:59

Węgrzyn Jolanta, lek. med. Gabinet ginekologiczny

Sadowa 4, Zamość
doctorCzytaj więcej

Migielska Anna, lek. med. Spec. dermatolog. Gabinet

Peowiaków 6, Zamość
doctorCzytaj więcej

lek. Łukasz Barczewski, specjalista ortopeda traumatolog

Peowiaków 6, Zamość
doctorCzytaj więcej

Poradnia dermatologiczna

Peowiaków 6, Zamość
doctorCzytaj więcej

Ośrodek rehabilitacyjno - terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych NZOZ. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci.

Peowiaków 6A, Zamość
doctorCzytaj więcej

Specjal Med Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Jana Kilińskiego 4, Zamość
doctorCzytaj więcej

Przychodnia Rejonowa nr 1

Jana Kilińskiego 4, Zamość
doctorCzytaj więcej

Czochra Wojciech, lek. med. Spec. chorób wewn. i kardiolog

Ciepła 10, Zamość
doctorCzytaj więcej

Adamczyk Jan, lek. med. chirurg ogólny. Gabinet chirurgiczny

Ciepła 10, Zamość
doctorCzytaj więcej

Bartosiewicz Mirosława, lek. med. Specjalistyczny gabinet okulistyczny

Ciepła 10, Zamość
doctorCzytaj więcej

Ortopedia Zamojska

Kilińskiego 4, Zamość
doctorCzytaj więcej

Kardiolog Ewa Zaremba - Flis

Ciepła 10, Zamość
doctorCzytaj więcej

Zamojska Klinika Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

Peowiaków 1, Zamość
doctorCzytaj więcej

Dziuba-Żyła Dorota, lek. med. Spec. laryngolog, foniatra

Peowiaków 1, Zamość
doctorCzytaj więcej

Gabinet Okulistyczny Aldona Kudyk Monika Karkowska S.C.

Peowiaków 1b, Zamość
doctorCzytaj więcej

Centrum Chirurgii Stomatologicznej Bielak - Buczarski Spółka Jawna

Jana Kilińskiego 32, Zamość
doctorCzytaj więcej

Gałan Radosław, lek. med. dermatolog wenerolog

22-400 Zamość; Orzeszkowej 28
doctorCzytaj więcej

CENTRUM MEDYCZNE ORZESZKOWEJ 28

Elizy Orzeszkowej 28, Zamość
physiotherapistCzytaj więcej

Dermed s.c. Poradnia Dermatologii i Kosmetyki Lekarskiej

Elizy Orzeszkowej 28, Zamość
doctorCzytaj więcej

📑 Zamość wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy