Mesa Portuguesa - restauracja portugalska w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
16:19:27
Otwarte

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
2A, Dominika Merliniego, 01-999, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 517 776 115
Strona internetowej: www.mesaportuguesa.pl
Latitude: 52.1968073, Longitude: 21.027114
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • A SsS

  A SsS

  ::

  Very authentic Portuguese food. It's quite expensive but still good value for money as the ingredients are high quality ones. Will definitely come back many times!

 • maly r

  maly r

  ::

  Great food, smiling staff and hint of azulejos

 • Roberto Lombino

  Roberto Lombino

  ::

  Very good Portuguese dishes in rather higher prices, but absolutely worth visiting.

 • Alan John Weed

  Alan John Weed

  ::

  Cosy restaurant with friendly chef and Traditional food.

 • Jorge Rosario

  Jorge Rosario

  ::

  Well, I read the only comment negative in this place, from some person that is not very clear. The restaurant is awesome. Im portuguese and I was surprised by the quality, outstanding taste and the service. Very nice people working there, the starters and dessert are from heaven. And the wine... priceless! I would suggest google viewers to make a visit at Facebook page, where real users comment and rate this restaurant. not even a 4 stars. Only 5 stars rating! :) I recommend, and A LOT!

Najbliższy Restauracja:

Boston Port - Wodny Park

Boston Port - Wodny Park

Dominika Merliniego 4, Warszawa
restaurantCzytaj więcej
Boston Port
HOPE Kebabs
Merliniego

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy