Niebo Cielo w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
07:26:44
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
NiedzielaZamkniete
99, Puławska, 02-595, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48 667 667 976
Strona internetowej: www.facebook.com
Latitude: 52.198575, Longitude: 21.024406
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • tomek dylag

  tomek dylag

  ::

  Mały Lokal z kuchnia hiszpanska i ciastami. Wg mnie żeby zdobyć wiecej klientów należy pomyśleć nad zmiana cen.. w dół..

 • Cube CubeSV

  Cube CubeSV

  ::

 • Hector Lozada

  Hector Lozada

  ::

 • Katarzyna Balcerowicz

  Katarzyna Balcerowicz

  ::

  Bardzo dobre obiady. I absolutnie totalnie najlepszy sernik w Warszawie!

 • Kamil Michalik

  Kamil Michalik

  ::

  Palce lizać! Świetna kuchnia. Super miejsce na obiadek w hiszpańskim stylu. Pyszna kawa i niesamowici właściciele:)

Najbliższy Restauracja:

Pizzeria Prima
Du-za Mi-ha
Burger Bar
Pekin Ekspres Duck&More

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy