Exotic Club w Warszawa

Otwórz mapę
Czas lokalny:
20:36:57
Zamkniete

🕗 godziny otwarcia

Poniedziałek-
Wtorek-
Środa-
Czwartek-
Piątek-
Sobota-
Niedziela-
31, Nowogrodzka, 00-511, Warszawa, Warszawa, PL Poland
Kontakt telefon: +48
Latitude: 52.2289398, Longitude: 21.0137062
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Sony Ng

  Sony Ng

  ::

  One of the WORST experience i have EVER encountered. Worst attitude and bad behavior from the waitress. We came in and left immediatly because of the robbery. If you want to get robbed, then this is the place to be. They said 20 PLN for a beer. But want you to pay 10 for service for 1 BEER?!?. Dont EVER go to exotic!!!

 • jack o'connell

  jack o'connell

  ::

  These people are thieves, plain and simple. And the girls are not even nice

 • Vincent DODARD

  Vincent DODARD

  ::

  JUST DON'T GO ! With some friends we've lost thousands of Euros here and almost my own life because they are getting you way to much drunk !! Please don't go there at any cost !

 • Frank De Smedt

  Frank De Smedt

  ::

  They lure you in and try to steal from you in every possible way (trying to get you drunk asap with 'free' shots, this is an avoid at all cost place.

 • darshan patel

  darshan patel

  ::

  I don't like this club bcz they cheated u and told u come in private room and enjoy but that they cheat u so plzz beware of this and enjoy and gave u shots free it's too much hard and make u too much drunk so plz plz plz beware of this. Sometimes it's give u enjoy moments but plzz take care Thank you

Najbliższy Klub nocny:

Meta Disco
Kontakt Pub&Disco

Kontakt Pub&Disco

Nowogrodzka 22, Warszawa
night_clubCzytaj więcej
The Ring Gentleman's Sport's Club No.2

The Ring Gentleman's Sport's Club No.2

Nowogrodzka 22, Warszawa
night_clubCzytaj więcej
CLUB WESELE ŻURAWIA RÓG PARKINGOWEJ

CLUB WESELE ŻURAWIA RÓG PARKINGOWEJ

Żurawia 32/34, Warszawa
night_clubCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy